Itama po natin! – Segment 328

Q: Nung ako ay nag divorce, nabaon po lalo ako sa utang.  Ano po ang mabuti?

A: Ang karamihan ng divorce ay pera ang pinagmulan.  Ito po ang statistics.  Only 5% of marriages say that the reason for the divorce is financial. But, 70% of all divorces say that money has something to do with the divorce.

Let me explain!  Sa total po ng mga nag-divorce ay 5% lang ang nagsasabing ang sole reason para sa paghihiwalay ay pera.  Pero 70% ng naghihiwalay ay nagsasabing may kaugnayan ang pera sa dahilan.  Bakit nga ba?  Yan po ang madalas na sinasabi ko sa mga tao.  Ang pagibig po ay madalas na nawawala pag wala nang makain ang pamilya. Ang apoy ng pagibig ay minsan namamatay pag tapos na ang honeymoon.  Hindi ko sinasabing lahat ay ganito. Pero mas malaki po ang chances na maghiwalay in the end pag ang kita ng isa ay kulang para sa gastos ng pamilya.  So iyan na ang isang reason na pinagmulan.

Ito pa ang dagdag sa problema ng bawat isa pag naghihiwalay na.  Bihira po ang naghihiwalay ng tahimik.  Most of the time po ay pinayayaman ang mga divorce lawyer dahil sa tagal ng divorce at dumadami ang babayaran.  Walang gustong bumigay at magulangan.  Hindi ko po sinasabing huwag ipaglaban ang inyong karapatan pero sometimes po ay dahil sa kagustuhan nating makuha ang gusto ay nababaon din tayo sa utang sa mga attorney or sa credit cards kung ito ang ginagamit na pangbayad.

Ang pinaka mabuti ay isipin po nating mabuti ang mga bagay bagay bago po tayo tuluyang magsisi.  Lagi pong sinasabi ang anking amang yumaon ay, “Ang taong mabilis maglakad, kung mapako ay malalim”. Let’s take that for what it’s worth at huwag pong dalas-dalas sa mga decision.  Kung mahina ang kita ng isa, marahil kailang dalawa nag mag-trabaho. At kung pareho nang nagtatrabaho at kulang pa rin ay kailangan talagang mag-budget.  Remember, hindi po madali ito pero, most of the time, we have to do things na ayaw natin to make it work at hindi po maghiwalay.  Remember po, “Keep it real”!  Lalo na sa gastusan.  Alamin natin kung talagang kaya natin ang isang bagay bago ito bilin, dahil pag nailabas na sa tindahan ay mahirap nang ibalik lalo na pag ito ay gamit na.

Ating lesson, remember po, to love and obey until you die.

If you need help in getting out of debt, call Debt Aid Consulting.  We help with Credit Repair while and after your program.  We do not use call centers which keeps your information safe.  We have a new program that reconstruct debts for half of what you would pay our competitors.  We also provide legal assistance that keeps collectors away.  We take Federal Credit Unions, Payday loans and high interest personal loans in our program too.  This is exclusively available for Debt Aid Consulting clients.  None of our competitors provide this program.  You are well protected.

We only provide Federal Trade Commission compliant programs.  Debt relief companies who charge non-refundable upfront fees are in violation of the ban.  Go with Debt Aid Consulting!

Do not fall for marketing gimmicks saying that they have the right program for you.  Most marketing companies only have one program and will enroll you in that program whether it fits you or not.  So beware!

Ben Lou at your service!  I have over 30 years of real financial experience.  If you would like sound financial advice, call us at Debt Aid Consulting.  We do not use call centers like Financial Rescue.  No one has the right to put your information at risk.  Say no to LLC corporations in Canada!  Debt Aid Consulting is the first and only Filipino debt restructuring company incorporated in the US and Canada.

Now serving the Caribbean Islands!

Tawag na po sa 1-888-341-5234 at tutulungan po namin kayo.

Itama po natin ang mali!